Visste du at...

Medisintape påsketips

Påsketips!

Visste du at du kan bruke kinesiologitape for å sikre at potesokken sitter godt på labben!

Den er elastisk, gir fri bevegelighet og bedrer væskesirkulasjonen i vevet rundt. Med andre ord- gull å ha med på tur i påskeføret.

God påske!

Hunders sansesystem i regn

Visste du at hunder blir ekstra følsomme i regnvær?
Spesielt hørselen forsterkes under regnvær, og vil derfor gjøre at mange hunder vegrer seg for å være ute i regnværet. Har man en hund som har nedsatt sanseapparat fra før, som f.eks ved blindhet, kan dette medføre større sensitivitet og dermed kreve ytterligere tilrettelegging.
Theo Stewart, Dog Behaviourist-www.dogidog.co.uk.
Foto: Marte Alstad

Mindre hunder markerer mer enn større hunder

Visste du at mindre hunder markerer mer enn større hunder?
Forsøk (og egenerfaring som hundetrener) viser dette. Luktmarkering tillater kommunikasjon uten direkte fysisk kontakt, og vil være mindre risikofylt sett fra naturens side når man er liten.
McGuire, B. et al. 2016. Scent marking in shelter dogs: Effects of body size. J. Appl.Anim.

Matforsvar

Matforsvar

Visste du at forskning viser at ressursforsvar hos hund er menneske-påvirket?

- Ressursforsvar kan minke ved å lære hunden slipp
- Ressursforsvar kan minke ved å tilføre mat som gode (belønning) i løpet av et måltid
- Ressursforsvar kan øke ved å fjerne maten i løpet av et måltid
- Ressursforsvar er påvirkelig ved nærvær av mennesker

Jacobs J.A. et al. Prevvetmed, 2017.02.005.

Mors omsorgsevner

Visste du at tispas evner til å gi og vise omsorg ovenfor sine valper har stor betydning for valpens senere atferdsutvikling?

Forsøk har vist at dette spesielt gjelder for sosiale egenskaper samt aggresjon. I avlsammenheng er det derfor viktig å vektlegge tispas evner til å være en god mor for å skape et godt grunnlag for gode hundeindivider senere i livet.

Foyer, P. et al. Sci Rep. 2016; 6: 19253.