Visste du at...

Visste du at mindre hunder markerer mer enn større hunder?
Forsøk (og egenerfaring som hundetrener) viser dette. Luktmarkering tillater kommunikasjon uten direkte fysisk kontakt, og vil være mindre risikofylt sett fra naturens side når man er liten.
McGuire, B. et al. 2016. Scent marking in shelter dogs: Effects of body size. J. Appl.Anim.

Matforsvar

Visste du at forskning viser at ressursforsvar hos hund er menneske-påvirket?

- Ressursforsvar kan minke ved å lære hunden slipp
- Ressursforsvar kan minke ved å tilføre mat som gode (belønning) i løpet av et måltid
- Ressursforsvar kan øke ved å fjerne maten i løpet av et måltid
- Ressursforsvar er påvirkelig ved nærvær av mennesker

Jacobs J.A. et al. Prevvetmed, 2017.02.005.

Visste du at tispas evner til å gi og vise omsorg ovenfor sine valper har stor betydning for valpens senere atferdsutvikling?

Forsøk har vist at dette spesielt gjelder for sosiale egenskaper samt aggresjon. I avlsammenheng er det derfor viktig å vektlegge tispas evner til å være en god mor for å skape et godt grunnlag for gode hundeindivider senere i livet.

Foyer, P. et al. Sci Rep. 2016; 6: 19253.

Visste du at regelmessig fysisk aktivitet er med på å bedre den mentale helsen hos hunden din?

- Dannelse av flere hjerneceller i hippocampus samt ulike deler av nervecellene
- Forbedring av minnet og innlæring
- Motvirkning av negative effekter av stress (kortisol), og mindre sykdom i hjernen

Mindre fysisk aktivitet er derimot lenket mot høyere risiko for:
- Lydfølsomhet
- Separasjonsangst
(J.Nyberg, NKK seminar atferd 2016; Tiira, K. & Lohi, H. 2015. PLoS ONE.)

Visste du at refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt i mørket med 85 prosent?

Du og din hund trenger refleks selv om det er gatebelysning. Flest fotgjengerulykker skjer i byene. Refleksen bør henge i knehøyde, akkurat i den høyden din firbente venn er. Husk at refleks er forbruksvare.

God tur i høstmørket!

tryggtrafikk.no